Fundraisers.be

« We willen onze tijd zoveel mogelijk zinvol besteden,
niet verliezen aan achterhaalde regeltjes en formaliteiten

 
Impact NL19/04/2021 - Minder tijd verliezen aan administratie en formaliteiten, een meer giftenvriendelijke fiscaliteit en een betere, meer moderne regelgeving voor fondsenwerving: de Impactcoalitie vraagt aan de federale overheid om die ingrepen door te voeren. 
Meest in het oogspringend is de vraag naar een belastingaftrek voor giften van 60%, zonder beperking in de tijd.

Jan Van den Nieuwenhuijzen, voorzitter van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS) : “We willen onze tijd zoveel mogelijk zinvol besteden, niet verliezen aan achterhaalde regeltjes en formaliteiten”.
“We vragen de regering om de belastingaftrek voor giften permanent op te trekken tot 60%. Steun aan goede doelen moet zoveel mogelijk aangemoedigd worden”, zegt Erik Todts van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).

De Impactcoalitie is een krachtenbundeling van eersterangsactoren voor het maatschappelijk belang in België, verenigingen en stichtingen die zich ertoe verbinden om tijd en middelen, waaronder giften van de bevolking, efficiënt en transparant te besteden. Samen vertegenwoordigen zij enkele duizenden instellingen zonder winstoogmerk (IZW’s).
De Impactcoalitie lanceert een campagne om aanpassingen te bekomen rond een tiental knelpunten bij de ministers van Financiën, van Justitie en van Binnenlandse Zaken. Het doel is om meer tijd en middelen te kunnen vrijmaken om meer impact te kunnen realiseren voor het maatschappelijk belang.

In België zijn er meer dan 100.000 vzw's actief. In 2015 werden 573 stichtingen van openbaar nut geteld naast 1.178 private stichtingen, waaronder 761 met een missie van algemeen belang. Daarnaast zijn er 2.265 internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw naar Belgisch recht en met maatschappelijke zetel in België). Deze rechtspersonen vormen samen de sector van instellingen zonder winstoogmerk (IZW’s), die winstgevende activiteiten mogen opzetten, maar nooit winst uitkeren.

De verenigingssector draagt aanzienlijk bij tot de welvaartscreatie in de Belgische economie met een toegevoegde waarde van bijna 22 miljard euro, bijna 5% van het BBP. De bruto toegevoegde waarde van de sector is tussen 2009 en 2017 gestaag toegenomen en overtreft het gemiddelde voor de hele economie. Met 497.400 betaalde banen (2017) zijn de IZW’s belangrijke werkgevers. Hun aandeel in de totale bezoldigde werkgelegenheid in de Belgische economie bedraagt 12,6% en stijgt sinds 2009. De gemiddelde (2009-2017) jaarlijkse groei van de werkgelegenheid in de sector bedroeg 2,3%, tegenover 0,5% in de rest van de economie. De middelen van de sector komen uit de markt (verkoop van goederen en diensten) en uit inkomensoverdrachten : subsidies van de overheid (gemiddeld 46,4%), bijdragen van particulieren (27,7%) en andere (waaronder bedrijven).

De private bijdragen zijn dus essentieel voor de verengingensector, die nood heeft aan stabiele en duurzame inkomsten om zijn doelstelling met de grootst mogelijke onafhankelijkheid te kunnen realiseren.

Deelgenoten van het samenwerkingsverband

De Impactcoaltie bestaat uit 9 verenigingen, federaties en koepels, waarvan de leden deels afhankelijk zijn van de vrijgevigheid van de Belgische bevolking. Samen vertegenwoordigen zij honderden verenigingen en stichtingen, actief in de filantropie, internationale solidariteit, welzijn, gezondheid, mensenrechten, leefmilieu, dierenwelzijn, sociaal-culturele activiteiten, vorming,...

Deelgenoten van het samenwerkingsverband

 
Contacts
Geert Robberechts, secrétaire général AERF
Pascale Van Durme, secrétaire générale FBFP
+32 494 455 889 +32 474 881 985
 

 

We thank our partners

 

      .