Fundraisers.be

Pouvoirs publics et secteur associatif

ANBI (portail) – 'Algemeen Nut Beogende Instelling'
"Op ANBI.nl publiceren ANBI’s gegevens over hun eigen functioneren. Hieruit kan iedereen opmaken hoe de betreffende ANBI functioneert. Verder vindt men op www.anbi.nl handige rekenhulpen voor de giftenaftrek en nadere informatie over fiscale regelingen."
www.anbi.nl

Belastingsdienst
Placé sous l'autorité du Ministère des Finances, ce service est responsable de l'enregistrement des associations désireuses de bénéficier du statut ANBI.
http://www.belastingdienst.nl
Lien vers la règlementation concernant les 'goede doelen'.

CBF- Centraal Bureau Fondsenwerving
CBF geeft informatie over goede doelen en bevordert verantwoorde fondsenwerving en bestedingen.
www.cbf.nl

CIO - Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
Le CIO regroupe la plupart des Eglises actives aux Pays-Bas. Cette plateforme représente ses membres dans le cadre des échanges et négociations avec les pouvoirs publics concernant les questions en matière de philanthropie et d’appels à la générosité publique. Elle fait partie du SBF.
www.cioweb.nl

De Dikke Blauwe
Uitgeefactiviteiten en media onder de naam De Dikke Blauwe zijn van Stichting Lenthe, Uitgeefhuis van de Filantropie.
https://www.dedikkeblauwe.nl/

Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECS)
"The Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) aims to contribute to the overall performance and effectiveness of the philanthropy sector by building knowledge, capabilities and tools through rigorous academic research; by offering dedicated high quality education; and by encouraging interaction and debate about philanthropy and its impact on society. ECSP operates with a European scope."
http://www.erim.eur.nl/centres/strategic-philanthropy

FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland
Le FIN représente l'important réseau des fonds et fondations néerlandaises.
www.verenigingvanfondsen.nl

Goede Doelen Nederland
"Goededoelen.nl wil aan dit publieksvertrouwen bijdragen met feiten en informatie over de rol en het werk van goededoelorganisaties. De website geeft uitleg over toezicht en afspraken in de sector, biedt inzicht in de resultaten van goede doelen, geeft informatie over manieren van geven en werken bij goede doelen. Goededoelen.nl is een initiatief van VFI brancheorganisatie van goede doelen."
www.goededoelen.nl

Goede Doelen Platform
Het Goede Doelen Platform is het samenwerkingsverband van alle (bijna 200) goede doelen organisaties die worden gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij.
NOC*NSF en de Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN) hebben zich hierbij aangesloten.
De afgelopen jaren kwam middels de legale Nederlandse loterijen jaarlijks een totale bijdrage van circa 750 miljoen euro beschikbaar voor de Nederlandse samenleving (inclusief de opbrengsten van de kansspelbelasting).
http://www.goededoelenplatform.nl/

Nederland Filantropieland
Nederland Filantropieland is Nederlands grootste community van bestuurders en medewerkers, betaald en onbetaald, in loondienst of als zelfstandige, in de filantropie. De leden hebben gemeen dat ze kennis willen delen, gelijkgestemden willen ontmoeten, zich verder willen bekwamen en de beste omstandigheden voor filantropische initiatieven willen creëren. Omdat ze zo hun eigen organisatie(s) vooruit helpen met bestuurlijke vaardigheden, marketing, fondsenwerving en communicatie.
https://nlfl.nl

Keurmerk Goed Besteed
Ce label réunit quelques dizaines d'associations actives en levée de fonds.
www.kgb-online.nl

Kleine Goede Doelen
Particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking.
www.kleinegoededoelen.nl

Partin
Laagdrempelige brancheorganisatie voor kleinschalige Particuliere Initiatieven
www.partin.nl

SBF - Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie
SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.
Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector. SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.
Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.
SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties:

  • GDN - Goede Doelen Nederland [brancheorganisatie van goede doelen]
  • Nederland Filantropieland, brancheorganisatie voor fondsenwervende instellingen en professionals
  • FIN – Vereniging van Fondsen in Nederland, brancheorganisatie voor vermogensfondsen
  • CIO – Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, [samenwerkingsverband van 28 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen]

www.sbf-filantropie.nl

Stichting Kennisbank Filantropie
"Stichting Kennisbank Filantropie is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD) en de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). Het CIGD is eind 2006 opgericht om als objectieve en onafhankelijke partij een bijdrage te leveren aan meer transparantie van goede doelen. Sindsdien heeft de databank zich gevuld met informatie van ruim 5.800 goededoelenorganisaties, die deze informatie grotendeels zelf aanleveren via een online vragenlijst."
www.kennisbankfilantropie.nl

Stichting Samenwerkende Hulporganisaties – SHO
"De Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) is een samenwerkingsverband van Nederlandse hulporganisaties dat bij grote humanitaire rampen gezamenlijk fondsen werft voor hulpverlening aan de slachtoffers van de betreffende ramp. Naast het werven van zoveel mogelijk steun en fondsen, informeren de SHO deelnemers het Nederlandse publiek over de ramp en leggen ze verantwoording af over de bestedingen van de opbrengsten uit de nationale acties."
www.samenwerkendehulporganisaties.nl

Vrije Universiteit Amsterdam - Werkgroep Filantropische Studies (Geven in Nederland)
“Filantropische Studies is het expertisecentrum op het gebied van onderzoek naar filantropie in Nederland. Daarnaast houdt de Werkgroep zich bezig met het geven van onderwijs aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.”
www.fsw.vu.nl/nl/wetenschappelijke-afdelingen/filantropische-studies

Secteur privé

3F-Academy
De 3F-Academy organiseert al sinds 1993 opleidingen in de Fondsenwerving. Opleidingen worden aangeboden voor alle niveaus op het gebied van fondsenwerving en voor alle niveaus in organisaties.
www.3f-academy.nl

De Dikke Blauwe - Lenthe Publishers
Uitgeefactiviteiten en media onder de naam De Dikke Blauwe zijn van Lenthe. Lenthe is een social enterprise bestaande uit een uitgeverij (KvK A’dam 34249929) en de Lenthe Foundation (een stichting met een onafhankelijk bestuur). Lenthe is al meer dan vijftien jaar het uitgeefhuis gespecialiseerd in publicaties, evenementen en initiatieven op het gebied van goede doelen en filantropie.
www.dedikkeblauwe.nl

Nederland Filantropieland
Nederland Filantropieland is een grote vrijwilligersorganisatie, met een bestuur, ledenraad en tal van commissies en werkgroepen. Het vindt zijn oorsprong midden jaren negentig in het toenmalige Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF) en Het Genootschap van Fondsenwervers (NGF).
Nederland Filantropieland is een vereniging die zich sterk maakt voor een vitale Nederlandse filantropiesector, dankzij netwerkbijeenkomsten rond specifieke thema’s beleggen, nieuwe netwerken (zoals onlangs rond ZZP’ers), FondsenwervingCafés (Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Zwolle)
https://nlfl.nl/de-vereniging

Transparantprijs
« De Transparant Prijs wil niet alleen de transparantie van de jaarverslaggeving beoordelen, maar ook nadrukkelijk thema's agenderen die voor de non-profit sector relevant zijn of gaan worden. Het vertrouwen in de organisaties kan vergroot worden en periodieke verantwoording is daarvoor niet genoeg meer.» 
De Transparantprijs wordt vanaf 2017 niet meer georgzaniseerd.
www.transparantprijs.nl

Vakblad Fondsenwerving
Vakblad Fondsenwerving (VFW) is het inspirerende magazine, voor iedereen in de sector die te maken heeft met het werven en behouden van leden, donateurs, vrijwilligers, erfenissen, legaten, loterij¬opbrengsten, subsidies, sponsors, grote giften en met collectes, direct marketing / direct mail, inzamel¬acties, telemarketing en maatschappelijk ondernemen.
www.fondsenwerving.nl

WWAV – ‘Het Nederlandse Donateurspanel’
WWAV is een bureau voor marketing en communicatie voor de non-profit sector.
WWAV voert verder elk kwartaal een meting uit onder het Nederlandse publiek: 'Het Nederlandse Donateurspanel' (NDP).
Het Nederlandse Donateurspanel is een periodieke monitor die het donateursvertrouwen in Nederland in beeld brengt.
http://www.wwav.nl