Fundraisers.be

Nieuwe algemene verplichting om de jaarrekeningen bij de nationale Bank in te dienen ?

FISC B 2021 CDV16/10/2021 - Een recent artikel van Trends en verwijst naar een resolutie van de CD&V over de invoering van een algemene verplichting voor vzw’s om hun jaarrekeningen, ongeacht de omvang ervan, bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België in te dienen.
Momenteel moeten de rekeningen van ‘kleine vzw’s’ immers bij de griffie van de rechtbank op papier worden ingediend. 

Dit voorstel zou alvast een grote stap vooruit betekenen met betrekking tot de financiële transparantie van non-profit organisaties.
Ons land telt ongeveer twee duizend fondsenwervende verenigingen, waarvan voorlopig slechts een vierhonderdtal precieze cijfers publiceren over hun kosten en baten: totaal inkomsten, toaal giften en legaten, algemene kosten, fondsenwervingskosten, enz.

Bron
- Trends Top Blog (oct. 2021) - 'Digitale Neerlegging van Jaarrekeningen voor VZW's' (link)
- Voorstel van Resolutie (link

______________________________

-> Prochain workshop en présentiel: 'Collecte de fonds: les fondamentaux' 
(deuxième semestre 2022) (lire)
-> Actu belge: tous les articles
-> Actu internationale: tous les articles

We thank our partners

adfinitas blocmarque5

iRaiser logo2

Koalect

Logo Martine Constant Consulting Group