Fundraisers.be

Relance grâce à augmentation temporaire de diminution d’impôt pour libéralités

Nederlandstalige versie hieronder

AERF logo new zoom02/06/2020 - Communiqué de presse de l'A.E.R.F.

De nombreuses associations et fondations actives pour ‘l'intérêt sociétal’, traversent péniblement la crise actuelle. La plupart a dû reporter ou supprimer des activités et engagements et mettre le personnel en chômage technique. Presque toutes les associations souffrent d’une perte structurelle de revenus, tandis que les coûts fixes ne baissent qu'à peine.
Au nom du secteur, l'Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds (AERF) asbl, plaide pour une mesure de soutien, dans le cadre du Plan de relance du Gouvernement : augmenter la diminution d’impôt de 45 à 60%, pour les dons aux institutions agréées faites en 2020 et 2021.
Un tel investissement dans l'intérêt général, avec effet-retour et sans dépenses supplémentaires de la part des autorités, peut atténuer l'impact négatif de la crise de Corona.

Relance dankzij tijdelijke verhoging van belastingaftrek voor giften

AERF logo new zoom02/06/2020 - Persbericht van de V.E.F.
Talloze verenigingen en stichtingen die werken voor het ‘maatschappelijk belang’ ondergaan moeizaam de crisis. Het grootste deel moest activiteiten en verbintenissen uitstellen of schrappen en personeel technisch werkloos maken. Vrijwel alle verenigingen hebben te kampen met structurele inkomstenverliezen, terwijl de vaste kosten nauwelijks dalen.
De sectororganisatie ‘Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw’ pleit voor een stimulerende maatregel, in het kader van het Relanceplan van de Regering : de belastingvermindering voor giften, gedaan in 2020 en 2021 aan erkende instellingen, optrekken van 45 naar 60%.
Dergelijke investering in het algemeen belang, met terugverdieneffect en zonder extra uitgaven vanwege de overheid, kan de negatieve impact van de Corona-crisis enigszins milderen.