Fundraisers F logo homepageNetwerken geeft meerwaarde op ieder bedrijfsniveau
Ook binnen het vakdomein ‘legacy marketing’ (promotie van legaten) kan het uitwisselen van kennis, ervaring en contacten vaak tot betere beslissingen leiden.

Met het opstarten van een online lerend netwerk ‘Legacy marketing’ biedt het Fundraisers Forum u de mogelijkheid om uw kennisnetwerk m.b.t. de promotie van legaten te verruimen.

 

Legacy marketing webinar n°2: vier onderwerpen
Donderdag 24/06/2021, 14u-16u, FR/NL sessie

Tweede sessie van onze cyclus ‘Legacy marketing webinars’. 
Onze deelnemers bespreken vier actuele thema's:

1 - Legacy Strategy Summit 2021 (UK) – 'Latest trends in legacy fundraising in the post-COVID era.’
Kort verslag over dit belangrijk jaarlijks seminarie: aanbevelingen en innoverende praktijken van Britse legacy fundraisers die wij in onze context zouden kunnen toepassen.

2 - Duolegaten na 1 Juli: so what ?
Nieuwe regeling in Vlaanderen: hoe efficiënt is onze communicatie, en die van de notarissen, aan de betrokken erflaters ?
Duolegaten in Brussel en Wallonië blijven promoten: wenselijk, of niet aan te raden ?

3 – Erflaters, notarissen: hoe dikwijls wordt de Gids voor Giften & Legaten van France Editions geconsulteerd ? 
Kostprijs van deze gids vs. kwaliteit van de distributie bij diverse doelgroepen ?
- Impactmeting: conclusies van onze telefonische enquête bij notarissen.
- standpunt van de uitgever (Paul Van Win, France Editions).

4 – Impact campagne Testament.Be 
Conclusies uit de vorige webinars.
Verslag over onze nieuwe contacten (Belgische verenigingen, buitenlandse campagnes).
Toekomstperspectieven ?

Sprekers
- Hugues d’Ydewalle, senior fundraiser (moderator)
- Paul Van Win (France Editions)
- bijkomende sprekers (lijst wordt binnenkort aangevuld)

Praktische info’s
Online webinar via Zoom (donderdag 24/06/2021, 14u-16u) + copie Powerpoint presentatie
Deelnameprijs: 75 euro voor deze sessie, of 'free pass' 150 euro voor de vier  'Legacy marketing' webinars  in 2021
Taal: FR/NL (ieder spreekt zijn taal)

-> Inschrijvingsformulier Legacy Marketing webinar 24/06/2021

 

______________________________
Suite: sommaires des articles
- Legs/Legaten: Actu (Belgique/België)
- Legs/Legaten: Actu (International/Internationaal)
-
 Centre de Ressources 'Legs' (menu principal)

Prochainesformations2
Auditexpress2
Newsletter2