Nederlanders gaven ruim 5,7 miljard aan goede doelen

De website De Dikke Blauwe publiceerde op 20 April een super-korte samenvatting van de voornaamste trends in fondsenwervend Nederland, volgens het recent onderzoek 'Geven in Nederland 2017'.

Voornaamste trends met betrekking tot vrijgevigheid

  • In Nederland werd in 2015 in totaal ruim 5,7 miljard euro gegeven aan goede doelen.
  • Nederlanders geven vrijwillig 0,85 procent van het bruto binnenlands product (bbp).
  • Ze gaven het meest aan kerk en levensbeschouwing (20 procent).
  • Onderwijs en onderzoek is in 2015 het minst populaire doel om aan te geven (4 procent).
  • Huishoudens geven het vaakst geld aan gezondheid (66 procent), op afstand gevolgd door internationale hulp (41 procent) en maatschappelijke en sociale doelen (32 procent).
  • Fondsenwerving is minder effectief geworden: goede doelenorganisaties bereiken sinds 2001 een steeds kleiner deel van de huishoudens.
  • De geefbereidheid bij fondsenwervingsacties is sterk verminderd.
  • De recente bezuinigingen op subsidies aan culturele instellingen en internationale hulporganisaties hebben vooralsnog niet gezorgd voor hogere giften.
  • Het algemene vertrouwen in goede doelenorganisaties neemt verder af.

Bron
De Dikke Blauwe, 'Geven in Nederland 2017 in minder dan vijf minuten', 20 april 2017 (link)

Het volledige onderzoek 'Geven in Nederland', met alle tabellen, grafieken en analyses lezen, kan bij de uitgever worden besteld. 

-> Andere artikels onder het thema Archives 2013-2017 - Etudes & Sondages (hors 'Chiffres-clés de la générosité publique')

Prochainesformations2
Auditexpress2
Newsletter2