Basisopleiding

‘Fondsenwerving: methodes en technieken’

Dinsdag 20 februari 2018

Brussel (9u30 – 16u30)

Deze inspirerende workshop is bestemd voor verantwoordelijken ‘Communicatie en/of Fondsenwerving’ van kleine of middelgrote verenigingen, en voor junior fundraisers in grote verenigingen.
We overlopen de basisprincipes en de voornaamste methodes - direct mail, permanente opdrachten, 'major donors', legaten, fundraising events, mecenaat - aan de hand van talrijke voorbeelden (‘Best practices’), en helpen U uw huidige strategie voor fondsenwerving te evalueren.

Programma 

 • De Belgische markt van de vrijgevigheid: trends.
 • De donateurs: profiel, psychologie, verwachtingen.
 • Fundraising events: hoe zorgt U voor een hoger rendement
  ivm gala’s, concerten, deelname aan joggings en andere sportieve events ?
 • Direct mailing: toon van de boodschap, argumenten, prospectie en fidelisering.
 • De benadering van 'major donors'
 • Legaten en duolegaten.
 • Ethiek bij fondsenwerving.
 • Mecenaat - Stichtingen en fondsen.

 • Nieuwe software applicaties, aangeboden door SOCIALware,
  - voor collectieve campagnes via online giften (Dono.be)
  - voor het beheer van uw donatoren (Procurios Non Profit). 

 • Bijkomende troeven : uw strategish netwerk, Steuncomité, Ambassadeur van uw organisatie.
 • Express audit en actie plan:
  - sterke en zwakke punten van uw organisatie ivm fondsenwerving, 
  - uw actieplan in 4 stappen voor een suksesvolle fondsenwerving in 2018.
 • Informatiebronnen en nuttige links.

Trainer
Hugues d'Ydewalle, senior fundraiser, coördinator van het platform Fundraisers Forum (Give Wisely vzw).

Praktische informatie
- taal: Nederlands 
- datum dinsdag 20 februari (9u30 – 16u30)
- plaats: Brussel – VGRT vzw Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel – Op 5 min. stappen van Metro Louizapoort
- kostprijs (documentatie en networking lunch inbegrepen): 85 €, of 65 € indien deelnemer van een vereniging zonder bezoldigd personeel of in geval van 2de inschrijving voor eenzelfde vereniging.

Opgepast: maximum 15 deelnemers !

- > Link naar het Inschrijvingsformulier

 

prochainesformations2

 

auditexpress2

 

newsletter