De toolkit 'GDPR for fundraisers' van het Fundraisers Forum geeft u de mogelijkheid om een uitgebreide basisdocumentatie over GDPR voor fondsenwervende verenigingen te raadplegen:

- Handleiding ‘GDPR voor fondsenwervende verenigingen’ (32 blz.)
- Bijlage (48 blz.)
- Maandelijkse newsletter ‘GDPR for fundraisers’: drietalige editie (hoofdzakelijk Frans-Engels), van Februari tot Juli 2018 met getuigenissen ('best practices') en voorbeelden ('templates'). 

Inhoudstafel

1 - Handleiding

Deel A - Direct marketing en fondsenwerving: belangrijkste eisen van de GDPR

 • 1.1 AVG : context, actoren (p.7)
 • 1.18 Terminologie (p.8)
 • 1.19 Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers: verplichtingen (p.8)
 • 1.20 Dataregister: verplichte documentatie van alle verwerkingsactiviteiten (p.9) . 121a Documenteer de wettelijke grondslag van uw bewerkingen (p.11)
 • 1.21b Zes wettelijke grondslagen (p.11).
 • 1.21c Uw keuze voor de wettelijke grondslag voor bewerkingen mbt fondsenwerving: ‘gerechtvaardigd belang’ of ‘toestemming’ (p.12).
 • 121d – Wettelijke grondslag op basis van ‘gerechtvaardigd belang’ (p.12).
 • 121e – Wettelijke grondslag op basis van ‘toestemming’ (p.13).
 • 1.21f – Soft opt-in: uitsluitend voor electronische communicatie aan ‘bestaande klanten’ (actieve schenkers of andere actieve contacten) (p.14).
 • 1.21g – Wettelijke grondslagen voor het beheer van persoonsgegevens buiten direct marketing en fondsenwerving (p.16)
 • 1.22 Aandacht voor de rechten van de betrokkenen
 • 1.22a Recht op verwijdering (p.17)
 • 1.22b Recht om geïnformeerd te worden (p.17)
 • 1.22c Recht op correctie (p.17)
 • 1.22d Recht van inzage (p.17)
 • 1.22E Recht van verzet (p.17)
 • 1.22f Informeer uw gebruikers over hun rechten (p.18)
 • 1.23 Verzoek tot toegang (p.18)
 • 1.24 Informatieplicht & Privacyverklaring (p.19)
 • 1.25 Verplichtingen m.b.t. minimalisatie van de persoonsgegevens en bewaartermijn (p.21)
 • 1.26 Beveiliging van de persoonsgegevens en procedures mbt datalekken (p.21)
 • 1.26a Administratieve maatregelen (p.21)
 • 1.26b Informatika: technische maatregelen (p.22)
 • 1.26c Externe verwerkers: contractuele en andere maatregelen (p.22)
 • 1.26d Procedures om datalekken op te sporen en te rapporteren (p.22)
 • 1.27 Geautomatiseerde besluitvorming en profiling: wanneer is dit van toepassing
 • voor fondsenwervende activiteiten ? (p.23)
 • 1.28 Aanpassing contracten met verwerkers en onderaannemers (p.23)
 • 1.29 Verantwoordelijke persoon voor het naleven van de databeschermingsregels (p.24)

Deel B - Verplichtingen die eerder bij grotere fondsenwervende instellingen van toepassing zijn

 • 1.31 Het beginsel van de doelbinding (p.25)
 • 1.32 Recht op overdraagbaarheid van gegevens (p.25)
 • 1.33 Gevoelige data (p.26)
 • 1.34 Gegevensverwerking van minderjarige kinderen (p.26)
 • 1.35 Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen (p.26)
 • 1.36 Data Protection Impact Assesment (DPIA) (p.27)
 • 1.37 Data Protection Officer (D.P.O.): benoeming, verplichtingen (p.27)
 • 1.38 Doorgifte naar derde landen (p.29)
 • 1.4 Praktische implementatie van de AVG binnen fondsenwervende verenigingen
 • 1.41 Stap 1: bewustmaking binnen uw organisatie (p.30)
 • 1.42 Volgende stappen (p.30)
 • 1.49 Tips & tricks – Algemeen advies van diverse instellingen (p.30)

2 - Bijlagen

 • Appendix 1 – ‘GDPR: the essentials for fundraising organisations’
  edited by the Institute of Fundraising (IoF) – (extracts)
 • Appendix 2 – Fundraising and Data Protection ‘A survival guide for the uninitiated’
  Author: Tim Turner (extracts)
 • Appendix 3 – Privacy Notice (examples)
 • Appendix 4 – Opt-in forms & preference forms (examples)
 • Appendix 5 – Recording your processing activities: examples

3 - GDPR Newsletter

De maandelijkse GDPR Newsletter wordt van februari tot juli 2018 gepubliceerd.
De artikels zijn, behalve uitzonderingen, slechts in het Frans of in het Engels beschikbaar.

- februari 2018: verslag van de GDPR workshop GDPR van 01/02/2018 - kritische analyse van het voorstel van Code of Conduct 'GDPR voor fondsenwervende verenigingen van de VEF (Vereniging voor Ethiek in de fondsenwerving)
- maart 2018: 'Privacy Notices' (voorbeelden) - Register van verwerkingen (concreet voorbeeld aangepast aan de verwerkingen van kleinere fondsenwervende verenigingen) - actualiteit vazn de GDPR.
- april 2018: toepassing van de GDPR mbt het huren van adressen voor markeking doeleinden.

Deelname aan de kosten en bestellingsformulier

De handleiding (+ bijlage) en de GDPR Newsletter worden u binnen de twee dagen na uw bestelling opgestuurd.
Prijs: 45 euro
Bestelling via deze link.

 

 

prochainesformations2

 

auditexpress2

 

newsletter