De toolkit 'GDPR for fundraisers' van het Fundraisers Forum geeft u de mogelijkheid om een uitgebreide basisdocumentatie over GDPR voor fondsenwervende verenigingen te raadplegen:
- Handleiding ‘GDPR voor fondsenwervende verenigingen’ (32 blz.) +bijlage (48 blz.): inhoudstafel hieronder.
- Maandelijkse newsletter ‘GDPR for fundraisers’: drietalige editie (hoofdzakelijk Frans-Engels), van Februari tot Juli 2018 met getuigenissen ('best practices') en voorbeelden ('templates').

Prijs en bestellingsformulier

De handleiding (+ bijlage) en de GDPR Newsletter worden u binnen de twee dagen na uw bestelling opgestuurd.
Prijs: 45 euro
Bestelling via deze link.

Inhoudstafel van de handleiding en de bijlagen

Deel A - Direct marketing en fondsenwerving: belangrijkste eisen van de GDPR

 • 1.1 AVG : context, actoren (p.7)
 • 1.18 Terminologie (p.8)
 • 1.19 Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers: verplichtingen (p.8)
 • 1.20 Dataregister: verplichte documentatie van alle verwerkingsactiviteiten (p.9) . 121a Documenteer de wettelijke grondslag van uw bewerkingen (p.11)
 • 1.21b Zes wettelijke grondslagen (p.11).
 • 1.21c Uw keuze voor de wettelijke grondslag voor bewerkingen mbt fondsenwerving: ‘gerechtvaardigd belang’ of ‘toestemming’ (p.12).
 • 121d – Wettelijke grondslag op basis van ‘gerechtvaardigd belang’ (p.12).
 • 121e – Wettelijke grondslag op basis van ‘toestemming’ (p.13).
 • 1.21f – Soft opt-in: uitsluitend voor electronische communicatie aan ‘bestaande klanten’ (actieve schenkers of andere actieve contacten) (p.14).
 • 1.21g – Wettelijke grondslagen voor het beheer van persoonsgegevens buiten direct marketing en fondsenwerving (p.16)
 • 1.22 Aandacht voor de rechten van de betrokkenen
 • 1.22a Recht op verwijdering (p.17)
 • 1.22b Recht om geïnformeerd te worden (p.17)
 • 1.22c Recht op correctie (p.17)
 • 1.22d Recht van inzage (p.17)
 • 1.22E Recht van verzet (p.17)
 • 1.22f Informeer uw gebruikers over hun rechten (p.18)
 • 1.23 Verzoek tot toegang (p.18)
 • 1.24 Informatieplicht & Privacyverklaring (p.19)
 • 1.25 Verplichtingen m.b.t. minimalisatie van de persoonsgegevens en bewaartermijn (p.21)
 • 1.26 Beveiliging van de persoonsgegevens en procedures mbt datalekken (p.21)
 • 1.26a Administratieve maatregelen (p.21)
 • 1.26b Informatika: technische maatregelen (p.22)
 • 1.26c Externe verwerkers: contractuele en andere maatregelen (p.22)
 • 1.26d Procedures om datalekken op te sporen en te rapporteren (p.22)
 • 1.27 Geautomatiseerde besluitvorming en profiling: wanneer is dit van toepassing
 • voor fondsenwervende activiteiten ? (p.23)
 • 1.28 Aanpassing contracten met verwerkers en onderaannemers (p.23)
 • 1.29 Verantwoordelijke persoon voor het naleven van de databeschermingsregels (p.24)

Deel B - Verplichtingen die eerder bij grotere fondsenwervende instellingen van toepassing zijn

 • 1.31 Het beginsel van de doelbinding (p.25)
 • 1.32 Recht op overdraagbaarheid van gegevens (p.25)
 • 1.33 Gevoelige data (p.26)
 • 1.34 Gegevensverwerking van minderjarige kinderen (p.26)
 • 1.35 Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen (p.26)
 • 1.36 Data Protection Impact Assesment (DPIA) (p.27)
 • 1.37 Data Protection Officer (D.P.O.): benoeming, verplichtingen (p.27)
 • 1.38 Doorgifte naar derde landen (p.29)
 • 1.4 Praktische implementatie van de AVG binnen fondsenwervende verenigingen
 • 1.41 Stap 1: bewustmaking binnen uw organisatie (p.30)
 • 1.42 Volgende stappen (p.30)
 • 1.49 Tips & tricks – Algemeen advies van diverse instellingen (p.30)

Inhoudstafel van de Bijlagen

 • Appendix 1 – ‘GDPR: the essentials for fundraising organisations’
  edited by the Institute of Fundraising (IoF) – (extracts)
 • Appendix 2 – Fundraising and Data Protection ‘A survival guide for the uninitiated’
  Author: Tim Turner (extracts)
 • Appendix 3 – Privacy Notice (examples)
 • Appendix 4 – Opt-in forms & preference forms (examples)
 • Appendix 5 – Recording your processing activities: examples

Inhoudstafel van de GDPR Newsletter

De maandelijkse GDPR Newsletter wordt van februari tot juli 2018 gepubliceerd.
De artikels zijn, behalve uitzonderingen, slechts in het Frans of in het Engels beschikbaar.

- februari 2018: verslag van de GDPR workshop GDPR van 01/02/2018 - kritische analyse van het voorstel van Code of Conduct 'GDPR voor fondsenwervende verenigingen van de VEF (Vereniging voor Ethiek in de fondsenwerving)
- maart 2018: 'Privacy Notices' (voorbeelden) - Register van verwerkingen (concreet voorbeeld aangepast aan de verwerkingen van kleinere fondsenwervende verenigingen) - actualiteit vazn de GDPR.

 

 

prochainesformations2

 

auditexpress2

 

newsletter