Basisingrediënten voor een goede binding met jongvolwassen schenkers

In de inleiding van deze studie worden de doelstellingen van het onderzoek als volgt beschreven (uittreksel):

"We gingen op zoek naar de factoren die een rol kunnen spelen in het duurzaam verbinden van jongvolwassen schenkers aan nonprofitorganisaties.
De focus in dit onderzoek ligt op de jongvolwassenen die momenteel tussen 18 en 30 jaar zijn.
Naar deze doelgroep wordt in de literatuur vaak verwezen in termen
van generatie Y of Millennials.
De hamvraag waar we doorheen deze gids een antwoord op willen formuleren is: hoe kan je een langdurende relatie opbouwen met een jongvolwassen schenker eens je die hebt kunnen aantrekken?
(...)
We willen in deze praktische gids bekijken wat de impact hiervan is op de Millennialsfilantropie.
Voor de structuur van deze praktische gids hebben we ons laten inspireren door stereotiepe beelden die over generatie Y in diverse media verschijnen.
Het verwerven van inzicht in het profiel van jouw schenkers en in de aanwezige behoeften, wensen, verwachtingen en motivaties, is een must om een goede fondsenwervingscampagne op te bouwen.
Daarom willen we deze dominante beelden kritisch onder de loep nemen, analyseren, nuanceren en aftoetsen aan de fondsenwervingspraktijk en de resultaten van dit onderzoek.
In hoeverre is de soms stereotiepe beeldvorming over deze generatie van invloed op het geefgedrag van jongvolwassen schenkers?

Hieronder vind je de 6 stereotiepe beelden die we onder de loep nemen:

1. Jongvolwassenen gaan geen huwelijk meer aan met goede doelen
2. Jongvolwassenen zijn geen wandelende portefeuilles
3. Jongvolwassenen behoren tot de onlinegeneratie en zijn enkel online te bereiken
4. Jongvolwassen zoeken continu naar zelfbevestiging en behoren tot de applausgeneratie
5. Jongvolwassenen doen niets wat hun vrienden niet doen
6. Jongvolwassenen willen authenticiteit en hippe marketingtechnieken werken niet

We willen met deze praktische gids fondsenwervers inspireren en uitdagen om duurzame relaties op te bouwen met jongvolwassen schenkers en om nog beter te communiceren en fondsen te werven bij deze doelgroep."

Bron:
Titel: 'Basisingrediënten voor een goede binding met jongvolwassen schenkers'
Auteurs: Delaere, K., Bouckaert, A.S., Persyn, J. & Faseur, T.
Een uitgave van de HoGent, Valentin Vaerwyckweg 1 te 9000 Gent

Download dit rapport op de website van HoGent
https://www.hogent.be/over-hogent/vakgroepen/commerciele-economie-en-ondernemerschap/onderzoek/fondsenwerving/boek-basisingredienten-voor-een-goede-binding-met-jongvolwassen-schenkers/

prochainesformations2  auditexpress2 newsletter2