Vakblad Fondsenwerving: het werk gaat door!
Drie maanden geleden leek het alsof het Nederlands tijdschrift Vakblad Fondsenwerving zou verdwijnen.
Jaap Zeekant, hoodredacteur a.i. van de publicatie, bevestigde echter enkele weken geleden dat de publicatie nu in goede handen is, bij een nieuwe generatie enthousiaste en gedreven mensen.
Info: Vakblad Fondsenwerving

Gaan de allergrootste goede doelen de Nederlandse markt beheersen ?

In het laatste nummer van 2017 van Vakblad Fondsenwerving levert Henk de Graaf ten persoonlijke titel een interessant artikel over de concurrentie in de fondsenwerving.
Concurrentie is er altijd, en is volgens de auteur zeker goed.
Hij noteert echter dat kleine doelen nauwelijks in de zeer rendabele sector van straatwerving en deur-aan-deurwerving kunnen toetreden:

“Goededoelen organisaties huren bedrijven in die medewerkers langs de deuren gaan met de vraag of mensen donateur willen worden.
Er zijn steeds meer goede doelen die dat willen. Maar met name de kleinere goede doelen lopen daar tegen een probleem aan.
De grote goede doelen ‘kopen’ de capaciteit van de grotere leveranciers op en de kleinere goede doelen komen bij de kleinere leveranciers uit.
(…) In de praktijk zorgen de grote goede doelen ervoor dat de markt wordt verdeeld. Kleine doelen kunnen niet of nauwelijks toetreden.
Alleen de allergrootste goede doelen zullen met de grootste leveranciers de markt gaan beheersen.”
In andere branches zou deze gang van zaken volgens Henk de Graaf ‘kartelvorming’ worden genoemd.

Bron:
 Henk de Graaf - 'Concurrentie in de fondsenwerving' - Vakblad Fondsenwerving, 2017 n°7

Straat- en deur-aan-deurwerving in België

De toestand in België is slechts voor een deel vergelijkbaar.
Bij ons hebben de commerciële toeleveranciers - waaronder Direct Result, Activate, APPCO, Pepperminds en ONG Conseil - zicht niet verenigd in een gemeenschappelijke brancheorganisatie, zoals de Nederlandse Direct Dialogue Donateurswerving (DDDN).
De grootste goede doelen krijgen in ons land echter ook het leeuwenaandeel van de opbrengsten uit straatwerving en deur-aan-deurwerving. 

Uit een recent artikel van Het Nieuwsblad blijkt dat de klassieke straat- en deur-aan-deurverkoop ook geregeld ter discussie staat, zoals enkele maanden geleden in Oostende, waar het stadsbestuur die “verkopers” te opdringerig vond. 
Ook in Leuven is de straatwerving een tijdlang verboden geweest.

“Ook Marc Michils van Kom op tegen Kanker is sceptisch, wegens een hoog ‘stofzuigerverkoper-gehalte’.
“Maar we evalueren alles, dus zullen we ook dat opnieuw bekijken”, zegt Michils. “Maar eigenlijk geloof ik er niet in, ook al hoor ik dat onze Nederlandse en Deense zusterorganisaties daar wel heel tevreden over zijn.”
In Vlaanderen zijn Greenpeace en Amnesty International de pioniers van de fondsenwerving in de winkelstraten.
Intussen zijn daar een tiental andere grote organisaties bij gekomen, en is het werkterrein ook verschoven van de winkelstraten naar de supermarkten en de deur-aan-deuracties.”

Bron
: ‘Het gevecht om de gulle hand: liefdadigheid is ook big business’ - Het Nieuwsblad (17 december 2017)

-> RTBf - 'APPCO : la porte ouverte à des techniques de vente douteuses?' (link)

-> Andere artikels over fondsenwerving in buurlanden: link

prochainesformations2  auditexpress2 newsletter2