Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en fondsenwerving

Workshop (01/02/2018) + handleiding


Vanaf 25 mei 2018 moet iedere fondsenwervende organisatie aan de normen voldoen die in de nieuwe Europese wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) zijn opgenomen.

Dankzij de handleiding ‘Privacy wetgeving AVG & Fondsenwerving’ (30 blz. + bijlagen) en uw deelname aan de 'AVG workshop' van donderdag 1 februari, (9u30-12u30), krijgt uw organisatie de kans om zich goed te kunnen voorbereiden op deze belangrijke veranderingen.

 

1 - Workshop ‘Implementatie AVG voor fondsenwervende verenigingen’

Deze tweetalige workshop ‘Implementatie AVG voor fondsenwervende verenigingen’ gaat door in Brussel, op donderdag 1 februari (9u30-12u30) + networking lunch.

Onze oprechte dank aan SIRIUS LEGAL, Business Law Firm, die ons een advocaat met GDPR-expertise gedurende deze voormiddag ter beschikking stelt.

Programma

 • AVG: praktische toepassing m.b.t. fondsenwervende activiteiten
  Beknopte presentatie van de voornaamste punten die in de Handleiding ‘Implementatie AVG voor fondsenwervende verenigingen’ worden besproken.
  Aanbevelingen van buitenlandse instellingen uit de sector fondsenwerving.
  door Bart Van den Brande (advocaat en AVG-expert, Sirius Legal) en Hugues d'Ydewalle (Fundraisers Forum)
 • Implementatie van de AVG in het kader van fondsenwervende verenigingen: drie voorbeelden
  - Les Amis de Soeur Emmanuelle (Christophe Etien, directeur)
  - Caritas Internationaal (Bertine De Backer, Project Manager)
  - Rode Kruis Vlaanderen (Luc Botten, Directeur Marketing)
 • F.A.Q. – Frequent Asked Questions
  In dit derde deel bespreken we de praktische vragen die de deelnemers aan onze panel stellen.
  Samenstelling panel: Bart Van den Brande (advocaat en AVG-expert, Sirius Legal) en de collega's van hierboven vernoemde verenigingen.

2 – Handleiding  'AVG voor fondsenwervende verenigingen’(30 blz. + bijlagen)

Onmiddelijk na uw inschrijving krijgt u een exemplaar van onze handleiding 'AVG voor fondsenwervende verenigingen' (30 blz.) + bijlage (40 blz.) opgestuurd.

Inhoud
In de Handleiding ‘AVG voor fondsenwervende verenigingen’ worden de voornaamste stappen toegelicht waarmee uw organisatie op een haalbare wijze aan de verplichtingen van de Europese verordening zal kunnen voldoen: kernbegrippen, juridische terminologie, minimale eisen rekening houdend met de kenmerken van uw fondsenwervende activiteiten, aanbevelingen van consultants en beroepsverenigingen (Verenigd Koninkrijk).
Bijzonder complexe problemen zullen echter niet systematisch in deze toolkit worden besproken.

3 - Deelnamekosten

Deelnamekosten voor de 'Handleiding (beschikbaar vanaf 11 januari)  + AVG-workshop (1 februari, 9u30-12u30 met networking lunch)

. 65 € indien jaarlijkse inkomsten uit giften + legaten < 100.000 €
. 95 € indien jaarlijkse inkomsten uit giften + legaten > 100.000 €
. 125 €: toeleveranciers

Praktisch
De AVG-workshop gaat door in Brussel, op donderdag 1 februari (9u30 stipt -12u30)
Adres: VGRT vzw, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel – Op 5 min. stappen van Metro Louizapoort

Vragen
Vragen zijn welkom, liefst via email ( info <at> fundraisers.be ).

Inschrijvingsformulier
Gelieve uw deelname aan de AVG Workshop + AVG-Handleiding & AVG-Newsletter te bevestigen via deze link.

prochainesformations2  auditexpress2 newsletter2