Kerngegevens over de missie, doelstelling, activiteiten en resultaten

Vanaf maart 2019 publiceert ieder erkend goed doel een CBF-Erkenningspaspoort. Dit geeft donateurs en andere belangstellenden in één oogopslag inzicht in de missie, activiteiten, inkomsten en bestedingen van de organisatie. De verplichte publicatie van het paspoort is opgenomen in de normen van de Erkenningsregeling en is een belangrijke vervolgstap van de sector om transparantie verder te optimaliseren. 

Binnen de goededoelensector geldt één norm voor kwaliteit en transparantie namelijk de Erkenning.
Met een Erkenning laten goede doelen zien dat ze de zaken op orde hebben, aan alle kwaliteitseisen voldoen en zich regelmatig laten controleren.
Met de toevoeging van het CBF-Erkenningspaspoort wordt relevante informatie over het goede doel, begrijpelijke en eenduidig weergegeven op de websites van de goede doelen zelf, bij het CBF, de toezichthouder Goede Doelen en op de publiekssite www.goededoelen.nl.

Bron:

Prochainesformations2
Auditexpress2
Newsletter2