Bijleren over impactgericht werken

Voor veel projecten met een maatschappelijk doel, spelen stichtingen en fondsen een onvervangbare rol. Niet alleen zorgen ze voor inkomsten, ze delen ook hun kennis, tools en netwerk. Het gemeenschappelijke doel van filantropen en de projecten die ze ondersteunen is maatschappelijke impact, of een positief verschil maken voor de samenleving. Via het traject FilantrImpact willen we deze wisselwerking onderzoeken en bijleren over impactgericht werken. We zoeken filantropische organisaties, maatschappelijke projecten en innovatoren en coaches die willen deelnemen aan dit lerend netwerk.

Projecten die maatschappelijke impact voorop plaatsen, hebben een streepje voor bij filantropen. Veel organisaties hebben dan ook de ambitie om impactgericht te werken, maar grip krijgen op de gewenste en gerealiseerde impact blijkt echter vaak een uitdaging. Dat geldt zowel voor wie steun krijgt als voor de filantropische organisaties zelf. FilantrImpact wil de vertaling van een impactgerichte visie naar praktijken ondersteunen.

Realistische aanpak

Tijdens een actieonderzoek in 2015-2016 begeleidde de Sociale InnovatieFabriek 20 organisaties en bedrijven in het bepalen van hun impact. Op basis van deze ervaringen en verzamelde kennis werd een gids voor impactevaluatie ontwikkeld.
Koepelorganisaties en filantropen volgden het traject geïnteresseerd en constructief van op de eerste rij mee. Ook bij hen bleek er nood aan praktijkgerichte kaders om impactgericht te werken en impact te (laten) evalueren. Daarbij is dialoog en informatie vergaren rond maatschappelijke impact bij de ondersteunde projecten de sleutel tot een realistische aanpak. Coaches, consultants maar ook kennisinstellingen spelen hierbij een faciliterende rol.

Nieuw traject

Met FilantrImpact leggen de Sociale InnovatieFabriek, filantropen, sociale actoren, coaches en academici de komende twee jaar samen een traject af. Uit voorgesprekken kwamen volgende vragen bovendrijven:
Hoe kunnen we onze veranderingslogica steviger onderbouwen, met onderzoek en praktijkervaring?
Welke werkwijzen kunnen impactgericht werken en impactevaluatie versterken?
Hoe kunnen we impactevaluatie valoriseren en onze impact verhogen?
Door kennis en ervaring te delen, identificeren en ontwikkelen we bruikbare kaders, methoden en tools, zowel op het niveau van de filantroop als van de ondersteunde projecten en organisaties. Het doel is uiteraard om met deze middelen een steeds groeiende positieve impact te hebben op mens, maatschappij en milieu.
Deelnemen?

Heb je interesse om deel uit te maken van dit lerende netwerk? Ben je of ken je een filantropische organisatie of coach die misschien wil aansluiten? Wil je graag meer weten? Neem dan contact op met Tomas De Groote, coördinator van FilantrImpact: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

Bron:
De Sociale Innovatiefabriek - 'Impact voor Filantropen'

Info:
Website Impactwizard

connecter
Prochainesformations2
Auditexpress2
Newsletter2