TRANP 2021 Vaccin FR

De krant l'Echo van 3 juni meldt dat er volgens Minister van Financiën Van Peteghem geen consensus binnen de regering werd bereikt voor een verlenging van.
De Minister deelde zijn standpunt hieromtrent ter gelegenheid van een vraag die door parlementslid Gilles Van Buren (Ecolo-Groen) werd ingediend.

 

Open brief van de V.E.F.

04/06/2021 - Rond 15 juni had de Federale Regering de bijzondere belastingvermindering van 60% voor giften aan erkende instellingen niet hernieuwd voor het jaar 2021.

In een open brief aan de Federale Regering  vragen diverse koepels - Vereniging voor Ethiek in Fondsenwerving, Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen, Ngo-federatie, Acodev en De Federatie -
om deze hernieuwing dringend te bevestigien.

-> Lees de open brief

______________________________
Menus
- Actu belge: tous les articles
- Actu internationale: tous les articles 

 

Prochainesformations2
Auditexpress2
Newsletter2