Fundraisers F logo homepage-> version FR via ce lien

Netwerken geeft meerwaarde op ieder bedrijfsniveau.
Ook binnen het vakdomein ‘legacy marketing’ (promotie van legaten) kan het uitwisselen van kennis, ervaring en contacten vaak tot betere beslissingen leiden.

Met het opstarten van een online lerend netwerk ‘Legacy marketing’ biedt het Fundraisers Forum u de mogelijkheid om uw kennisnetwerk m.b.t. de promotie van legaten te verruimen.

Wat wordt aangeboden?
De deelnemers brengen hun cases en vragen mee naar de sessies.
Het is ook de bedoeling dat ze samen gemeenschappelijke verwachtingen formuleren. 
Dit jaar worden vijf ontmoetingsmomenten ‘Legacy marketing’ gepland.

Gedurende de twee eerste sessies zullen we samen de sterke en zwakke punten van diverse promotionele acties evalueren: nationale campagne Testament.be, publiciteit in de media, Gids voor Giften & Legaten.
Een samenvatting van onze gemeenschappelijke conclusies (‘tips & tricks’ evenals gewenste verbeteringen m.b.t. sommige acties) wordt telkens aan de deelnemers bezorgd.
Het programma wordt verder door een Stuurgroep uitgewerkt, rekening houdend met de suggesties van de deelnemers.

Praktische info's
Info's over de vijf webinars van het programma 'Legacy marketing' via deze link.

 

______________________________
Suite: sommaires des articles
- Legs/Legaten: Actu (Belgique/België)
- Legs/Legaten: Actu (International/Internationaal)
-
 Centre de Ressources 'Legs' (menu principal)

L100

 

 

 

Prochainesformations2
Auditexpress2
Newsletter2