Inkomsten afkomstig van particulieren: + 1% in 2018

Goede Doelen Nederland is de brancheorganisatie van ruim 180 erkende goede doelen.
Deze centrale speler in de filantropische sector is het aanspreekpunt namens, voor én over goede doelen in Nederland. 
Uit de laatste editie van hun jaarlijks onderzoek bij hun leden blijkt dat de inkomsten van particulieren in 2018 met 1% is gestegen.
Deze lichte groei is eerder te danken aan de positieve resultaten van de kleine en middelgrote verenigingen (+10%) dan die van de grote structuren (-1,4%).

Onderzoek Goede Doelen Nederland 2018 - Feiten en Cijfers

STATS NL 2018 GD 2coverOm zicht te krijgen op de ontwikkelingen is gebruik gemaakt van de gegevens van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dit jaar hebben 158 van de 178 leden deelgenomen aan het onderzoek.
De totale inkomsten van goede doelen zijn in 2018 licht gestegen (2%), net als het bedrag wat gereserveerd is voor doelbesteding. 

Inkomsten afkomstig van particulieren 
De inkomsten afkomstig van particulieren zijn onderverdeeld in inkomsten uit collecten, nalatenschappen, contributies en giften & donaties.
In totaal zijn deze inkomsten gestegen met 1%, ofwel met een bedrag van 12 miljoen euro. 
De inkomsten uit nalatenschappen zijn na giften & donaties de belangrijkste inkomsten afkomstig van particulieren en zijn in 2018 gestegen met 5%.

STATS NL 2018 GD 6 Doelbesteding vs kostenBestedingen
Goede doelen hebben 3 soorten bestedingen: bestedingen aan het maatschappelijke doel (doelbesteding), aan werving en aan de organisatie (beheer en administratie).
In 2018 hebben de aan het onderzoek deelnemende goede doelen € 2,8 miljard besteed aan hun doelstelling, dat is bijna € 27 miljoen meer dan in 2017 (+1%).

 

 

Leden en donateurs
Er is sprake van een lichte daling van 1%  in het aantal leden en donateurs (10 miljn. i.p.v. 10,1 mlj.).
Deze daling trad alleen op bij de grote organisaties.
Bij middelgrote en kleine organisaties was een lichte stijging van 1% te zien.
Bij organisaties in de categorie Kunst & cultuur was sprake van de grootste stijging met 15%.
De meeste donateurs vindt men in de sector 'Internationale hulp & mensenrechten' (39%), gevolgd door Gezondheid (22%), 'Natuur  & Milieu' (20%) en Welzijn (13%).

Totale inkomsten
De totale inkomsten van de deelnemende goede doelen bedroegen in 2018 3,1 miljard euro.
Dat is 2% meer dan in 2017.

STATS NL 2018 GD 8 InkomstenbronnenInkomsten van particulieren
Goede doelen verkregen 32% van hun inkomsten van particulieren, 9% van bedrijven en 39% uit subsidies.
Bij kleine organisaties zijn de inkomsten met 11% het meest gestegen.
Dit komt vooral door een stijging van inkomsten van particulieren, met name de inkomsten uit nalatenschappen en giften & donaties.
Bij kleine organisaties komt meer dan de helft van de inkomsten van particulieren.

 

 

 

 

STATS NL 2018 GD 9 Inkomsten partikulieren per wervingskanaalGiften & donaties, legaten
De onderverdeling van de inkomsten naar wervingskanaal  geeft een duidelijk zicht over de omvang van giften & donaties, collecten, nalatenschappen en contributies.


 

 

STATS NL 2018 GD 10 Toename afname inkomsten partikulieren
De inkomsten uit nalatenschappen zijn na giften & donaties de belangrijkste inkomsten verkregen van particulieren.
Zij maken een kwart van de totale inkomsten particulieren uit.
Uit het laatste tabel van dit artikel blijkt dat de lichte groei van 1% uit inkomsten 'Particulieren' grotendeels te danken is aan de positieve evolutie van de inkomsten uit nalatenschappen.

 

 

 

STATS NL 2018 GD 9 Inkomsten partikulieren per omvangDiverse resultaten worden volgens de omvang van de totale inkomsten uitgesplitst:
. Groot: > 20 mln € totale inkomsten
. Middel: 5-20 mln € totale inkomsten
. Klein: < 5 mln € totale inkomsten

Het tabel 'Onderverdeling naar omvang van de verenigingen' toont gelijkaardige percentages m.b.t. de diverse de inkomstenbronnen bij particulieren: collectes, nalatenschappen, giften en donaties, enz. 

 

 

 

 

 

Inkomsten onderverdeeld naar inkomstenbron / naar omvang
Giften & donaties zijn verreweg de belangrijkste inkomstenbron voor alle soorten organisaties ongeacht hun omvang.
Kleine verenigingen hangen meer af van de vrijgevigheid van particulieren en bedrijven grote instellingen:
- Groot (> 20 mln. € totale inkomsten) kregen 806 mln. € uit particulieren en bedrijven, 1,1 miljard € uit subsidies.
- Klein: (< 5 mln. € totale inkomsten) kregen 65 mln. € uit particulieren en bedrijven, 7 mln. € uit subsidies.

STATS NL 2018 GD 11 Inkomsten per omvang

Inkomsten Particulieren onderverdeeld naar wervingskanaal / naar omvang
In 2018 was de lichte groei van de inkomsten uit particulieren eerder te danken aan de positieve resultaten van de kleine en middelgrote verenigingen (+10%) dan die van de grote structuren (-1,4%).STATS NL 2018 GD 13 Inkomsten WervingskanaalOmvang

Bron
Goede Doelen Nederland - 'Onderzoek Goede Doelen Nederland 2018 - Feiten en Cijfers'

connecter
Prochainesformations2
Auditexpress2
Newsletter2