Persbericht Goede Doelen Nederland:
'Maatschappelijke betrokkenheid bij goede doelen onveranderd in 2018‘

Goede Doelen Nederland logo" Vooruitlopend op het jaarlijkse sectoronderzoek, onderzocht Goede Doelen Nederland de ontwikkelingen in bestedingen en steun uit de samenleving over 2018 bij 24 grote goede doelen. Dit zijn organisaties die ieder jaarlijks minimaal 20 miljoen aan inkomsten hebben. Uit dit onderzoek blijkt dat de resultaten in 2018 nagenoeg hetzelfde zijn als in 2017. 
(…) De totale inkomsten van de 24 grote goede doelen bedragen ruim € 1,2 miljard. Net als in 2017 zorgen particulieren met hun steun in totaal voor 44% van de inkomsten. Ruim 50% daarvan is afkomstig uit giften en donaties en 26% uit nalatenschappen. Dit toont aan dat de maatschappelijke betrokkenheid bij goede doelen onveranderd groot is."

Bron: Goede Doelen Nederland
Resultaten sectoronderzoek 2018 (24 grote goede doelen)
- Persbericht 26/07/2019 – Maatschappelijke betrokkenheid bij goede doelen onveranderd groot in 2018

De Dikke Blauwe: 'De cijfers achter de goed nieuws-show'

De Dikke Blauwe logoMaar volgens de redactie van De Dikke Blauwe bevat het persbericht dat de branchekoepel verspreidde een rookgordijn:

‘De giften van particulieren en bedrijven is samen met 2% afgenomen. De giften van particulieren geven een significante daling van 4% te zien. In absolute zin kwam er 12 miljoen euro minder binnen. Het goede nieuws dat daar tegenover staat is een toename van inkomsten uit andere bronnen: overheidssubsidie, nalatenschappen en loterijen.
Waar moeten we ons dan druk over maken? De helft van de inkomsten (particulieren en bedrijven) loopt iets terug; de andere helft (subsidies, erfenissen en loterijen) zijn iets gegroeid.’ 

Bron: De Dikke Blauwe (15/08/2019)
- De cijfers achter de goed nieuws-show

connecter
Prochainesformations2
Auditexpress2
Newsletter2