LEGS NL Laat uw idealen voortlevenVakblad fondsenwerving publiceert on-line, sinds 10/3/2020, een interessant artikel over de gezamenlijke campagne voor de promotie van legaten die door een honderdtal Nederlandse goede doelen wordt ondersteund.
Deze campagne is voor een deel vergelijkbaar met de Belgische campagne van vzw Testament.Be.
De Nederlandse verenigingen hebben er echter voor gekozen om hun initiatief, in samenwerking met Goede Doelen Nederland, onder hun toezicht te behouden.

Lees verder
-> Artikel - Vakblad Fondsenwerving (10/03/2020): 'Toegift: bijna honderd goede doelen met één missie'
-> Website Toegift: link

______________________________
Suite: sommaires des articles
- Legs/Legaten: Actu (Belgique/België)
- Legs/Legaten: Actu (International/Internationaal)
-
 Centre de Ressources 'Legs' (menu principal)

connecter
Prochainesformations2
Auditexpress2
Newsletter2