Unconditional cash relief

Een recent artikel uit de Volkskrant biedt een interessant overzicht over diverse 'unconditional cash relief' programma's.
In 2003 werd onder oud-president Lula da Silva reeds het succesvolle programma Bolsa Familia gelanceerd, een soort basisinkomen dat miljoenen Brazilianen uit de armoede haalde.

In Nederland worden de voor- en nadelen van 'unconditional cash relief' programma's onder andere door het kennisplatform Include van het Afrika-Studiecentrum in Leiden bestudeerd.

100wekenDe Nederlandse oud-diplomaat en econoom Jeroen de Lange wil het geld liver het geld rechtstreeks aan arme mensen geven in plaats van aan vaak corrupte of slecht functionerende overheden.
Hiervoor heeft hij de organisatie 100Weeks gesticht, waar donateurs de mogelijkheid krijgen om gedurende 100 weken direct een klein bedrag aan bijzonder arme Afrikaanse vrouwen te geven.
Donateurs kunnen bovendien het resultaat van hun giften direct volgen via het onlineplatform van 100Weeks, hetgeen de betrokkenheid bevordert.
Training en coaching na de geselecteerde huishoudens is volgens de heer de Lange wel cruciaal om  daadwerkelijke resultaten te boeken. 

In de Verenigde Staten ondersteunt GiveDirectly via een vergelijkbaar systeem ten voordeel van 125 duizend huishoudens in diverse Afrikaanse landen.

Bron
De Volkskrant (13/8/2019) - 'Geld geven zonder voorwaarden'

Prochainesformations2
Auditexpress2
Newsletter2